Niraj Mouwens Stokkink

beeldend kunstenaar

Hoe het werkt

 

Proberen te beschrijven hoe en waarom je beweegt of ademt, daar zou het op lijken als ik zou proberen duidelijk te maken, hoe ik te werk ga, of hoe mijn schilderijen en werkstukken ontstaan.

Een onbegonnen taak wat mij betreft, met een overeenkomstig leesbaar resultaat. Misschien maar goed, zo blijft voor mij het mysterie in tact en de ontdekking ervan ongrijpbaar. En is de grootste beweegreden en voldoening te vinden in het doen zelf, of simpelweg in het niet kunnen laten.

Terugkijkend naar mijn werk, kan ik wel zien dat het is ontstaan in verschillende perioden, waarin diverse thema's zichtbaar doorwerkten. Zo hebben een aantal schilderijen en aquarellen het 'woord' als thema. Het woord dat niet het ding is, maar slechts een verwijzing. Hoe minder dat waar naar verwezen wordt te begrijpen valt, des te meer lijkt het woord aan betekenis te winnen.

Werkstukken, zoals geschilderde Buddha's en Buddha-zonnen van papier-maché, lijken door de gekende symboliek misschien minder verwijzend, maar zijn dat door het abstracte 'uit-zich-zelf-stralende' des te meer.

Andere schilderijen en aquarellen zijn ingegeven door 'thoughtstorm'-sessies. Tijdens een dergelijke sessie probeert een groep mensen met misschien verschillende standpunten ten aanzien van een interessant gegeven, vanuit een bepaalde vraagstelling toch tot een gemeenschappelijk 'kern'-antwoord te komen.

Onderwerpen voor mijn latere doeken worden gevonden in mens, dier en natuur; elementen, landschappen en portretten, beelden die voortdurend inspireren en reflecteren.

Recentelijk vindt dat vooral z'n uitdrukking in portretten van katten en poezen, huisdieren die mij altijd al fascineerden.